product01-1

กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบฮีบี้ รสพริกหม่าล่า 18 กรัม

฿60.00 หยิบใส่ตะกร้า
product02-1

กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบฮีบี้ รสน้ำจิ้มแจ่ว 18 กรัม

฿60.00 หยิบใส่ตะกร้า
box02

กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบฮีบี้ รสพริกหม่าล่า (ลังละ 6 ถุง, 18 กรัมต่อถุง)

฿360.00 หยิบใส่ตะกร้า
box01

กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบฮีบี้ รสน้ำจิ้มแจ่ว (ลังละ 6 ถุง, 18 กรัมต่อถุง)

฿360.00 หยิบใส่ตะกร้า
box02

กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบฮีบี้ รสพริกหม่าล่า (ลังละ 12 ถุง, 18 กรัมต่อถุง)

฿720.00 หยิบใส่ตะกร้า
box01

กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบฮีบี้ รสน้ำจิ้มแจ่ว (ลังละ 12 ถุง, 18 กรัมต่อถุง)

฿720.00 หยิบใส่ตะกร้า